Bác sĩ Trương Hữu Khanh

Đánh giá bài này
(7 bình chọn)

Có một vị bác sĩ bỏ phòng khám, lập Facebook "Hỏi bác sĩ nhi đồng" để chữa bệnh miễn phí cho trẻ em, mọi người gọi ông - bác sĩ Trương Hữu Khanh là kẻ gàn dở của ngành y ...

xem 5626 lượt