Tạp Chí Văn Nghệ số 03 (Chủ nhật ngày 20/01/2019)

(2 bình chọn)
Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.

Văn hóa nghệ thuật một năm nhìn lại

(1 Bình chọn)
Tổng kết những sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2018

Tạp Chí Văn Nghệ số 52 (Chủ nhật ngày 30/12/2018)

(3 bình chọn)
Phát sóng trên HTV7 vào lúc 8 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần. Phát lại vào 8 giờ 00 phút sáng thứ 6 trên HTV9.
Page 1 of 5