LỜI CẢM ƠN

Phim truyền hình của Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh (HTV) đã có mặt từ sau ngày giải phóng đất nước 30 tháng 4 năm 1975, nhưng mãi đến 15 năm sau mới hội đủ điều kiện cần thiết cho một đơn vị sản xuất phim thuộc Đài ra đời: đó là ngày 18 tháng 10 năm 1991, Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh ký quyết định số 526/QĐUB cho phép thành lập Xưởng phim truyền hình, tiền thân của Hãng phim truyền hình TP.Hồ Chí Minh thuộc Đài truyền hình TP.Hồ Chí Minh ngày nay.

Page 1 of 107