Một công dân Việt Nam yêu bản sắc văn hóa và thành lập đội lân sư rồng không chỉ để biểu diễn mà còn bởi nhiều tâm nguyện cao quý…

%AM, %21 %209 %2016 %11:%09

Đỗ Lập- người đi xuyên Việt

Người nhạc sĩ già hai lần đi "phượt" xuyên Việt lấy đất 63 tỉnh, thành để tạo hình bản đồ đất nước và xin chữ ký nhân dân cả nước vì biển đảo quê hương ...

Page 8 of 8