Ký ức về NSND Phạm Khắc

Đánh giá bài này
(6 bình chọn)

Đã 10 năm trôi qua kể từ ngày NSND-Phạm Khắc mất đi, người đã cùng TFS chung bước trên một đoạn đường quan trọng, giai đoạn hình thành. TFS tưởng nhớ NSND-Phạm Khắc.

Page 89 of 106